Admitere 2017. Tot ce trebuie să știi dacă vrei să depui actele la Colegiul de medicină din Cahul

Colegiul de medicină din Cahul anunță admiterea pentru anul academic 2017-2018. Aici ai posibilitatea de a alege una dintre specialitățile:

 • Medicină generală, calificarea „Asistent medical”, pentru absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, absolvenți de liceu  cu certificat de studii liceale, absolvenți cu atestat de studii medii generale;
 • Îngrijirea bolnavului, calificarea „Asistent medical”, pentru absolvenți de gimnaziu.

Colegiul oferă condiţii optime de instruire: laboratoare şi cabinete dotate cu aparataj şi mobilier modern, săli de studii, sală de calculatoare conectate la internet,  bibliotecă cu sală de lectură, cămine.

 Limba de instruire:de stat şi limba rusă. Studiile se fac în bază de buget/contract.

Durata studiilor este de 3 ani pentru titularii diplomelor de bacalaureat și deținători de atestate de studii medii generale și 5 ani pentru absolvenţii de gimnaziu (cu dreptul de a susţine examenele  de bacalaureat).

Acte necesare

 • Actul de studii în original cu anexa respectivă;
 • Buletinul de identitate sau adeverinţa de naştere,
 • Certificatul medical tip (nr. 086-U- eliberat în anul admiterii);
 • 6 fotografii color 3 x 4 cm;
 • Extrasul din carnetul de muncă (pentru cei angajaţi);
 • Diplome de participant, obţinute la concursurile republicane şi internaţionale;
 • Copii orfani şi copii rămaşi fără îngrijirea  părinţilor, cu statut de copil orfan prezintă o adeverinţă de confirmare, eliberată de organul de tutelă şi curatelă din localitate;
 • Livretul militar sau adeverinţa de premilitar;
 • Copia buletinului de identitate a părinţilor şi anexele;
 • Certificatul despre componenţa familiei.

Concursul de admitere se desfășoară în perioada: 17 iulie – 05 august. Mai multe informații poți afla la numărul de telefon: (0299) 3-50-78, (comisia de admitere).

Îți urăm mult succes!