0.7 C
Кахул
joi, decembrie 7, 2023

17 mai – Ședința extraordinară a Consiliului orăşenesc Cahul. Vezi ordinea de zi și ce proiecte de decizii sunt propuse

În baza art.16 şi art.18 ale Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” şi în conformitate cu dispoziţia primarului oraşului Cahul nr.214 din 11.05.2016 se convoacă şedinţa 4(9)-a extraordinară a Consiliului orăşenesc Cahul la data de 17 mai 2016, ora 10.00, în incinta Primăriei orașului CAHUL, Piaţa Independenţei, 6, sala de ședințe, etajul IV., potrivit Serviciului comunicare şi relaţii cu publicul al Primăriei oraşului Cahul.

Ordinea de zi o poți vedea AICI.

Proiectele de decizii din 17.05.2016 sunt următoarele:

1. Activitatea Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” Cahul în anul 2015.
1.1. Raportul de activitate al Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” Cahul în anul 2015.
2. Introducerea unor modificări în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.7/1(19/1)-XXIII din 23.07.2008 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă şi utilizarea sistemului comunal de canalizare şi epurare a apelor menajere”.
3. Activitatea Întreprinderii Municipale Gospodăria Comunal-Locativă Cahul în anul 2015.
3.1. Raportul de activitate al Întreprinderii Municipale gospodăria comunal-locativă Cahul în anul 2015.
4. Activitatea Întreprinderii Municipale de Construcţie a drumurilor şi spaţiului locativ Cahul în anul 2015.
4.1. Raportul de activitateal  întreprinderii  municipale de construcţie şi reparaţie a drumurilor şi spaţiului locativ Cahul în anul  2015.
5. Activitatea Întreprinderii Municipale “Piaţa Centrală” Cahul în anul 2015.
5.1. Raportul de activitate al Întreprinderii Municipale „Piaţa Centrală” cahul în anul 2015.
6. Activitatea Întreprinderii Municipale „Biroul de proiectare de pe lîngă arhitectul-şef al oraşului Cahul” în anul 2015.
6.1. Raportul de activitate al Întreprinderii Municipale „Biroul de proiectare pe lîngă arhitectul-şef al oraşului Cahul” în anul 2015.
7. Activitatea Întreprinderii Municipale Centrul Sănătăţii Femeii „Virginia Cahul” în anul 2015.
7.1. Raportul de  activitatea  al întrepriderii municipale centrul sănătăţii femeii „Virginia  Cahul” în anul 2015.
8. Activitatea Societăţii pe Acţiuni „Reţelele Termice Cahul” în anul 2015.
8.1. Raportul de activitate al societăţii pe acţiuni „Reţelele termice Cahul” în anul 2015
9. Activitatea Primăriei oraşului Cahul în anul 2015.
9.1. Raportul  de  activitate al  Primăriei  oraşului  Cahul  în  anul  2015.
10. Aprobarea listelor de inventariere a bunurilor imobile – proprietate publică a Primăriei oraşului Cahul.
11. Acordarea scutirilor de plată pentru alimentarea în instituţiile preşcolare şi instruirea în Şcoala de Arte „M.Cibotari”.
12. Aprobarea regimului de lucru al agenţilor economici în teritoriul oraşului Cahul.
13. Constituirea comisiei de transmitere a bunurilor imobile.
14. Amenajarea terasei sezoniere.
15. Schimbarea destinaţiei şi reutilarea bunului imobil privat.
16. Conferirea numelui „Nicolae Botgros” Palatului Culturii din orașul Cahul.
17. Fondarea Întreprinderii de gestionare a Zonei de odihnă şi agrement “Lacul Sărat Cahul”.

Ședința comisiei pentru servicii comunale, infrastructură, construcții, urbanism, funciare, locative, imobil și protecția mediului se va desfășura în sala de ședințe, Primăria orașului Cahul, pe data de 16.05.2016 începînd cu ora 13.00.

Ședința comisiei pentru activități social-culturale, educație, tineret și sport, drept, protecție social, sănătate publică, turism și culte se va desfășura în bir. 304, Primăria orașului Cahul, pe data de 16.05.2016 începînd cu ora 16.00.

Ședința comisiei pentru buget, finanțe, impozite și taxe locale, tarife, industrie și comerț, business și atragerea investițiilor se va desfășura în bir. 303, Primăria orașului Cahul, pe data de 16.05.2016  începînd cu ora 16.00.

Ședințele Consiliului orășenesc Cahul și a comisiilor consultative de specialitate sînt publice. Reamintim că Ședința Consiliului orășenesc Cahul va fi transmisă ONLINE pe site-ul Primăriei orașului Cahul- www.primariacahul.md.

Ultimele știri:
Articole Populare