0.8 C
Кахул
joi, decembrie 7, 2023

Admitere 2017. Tot ce trebuie să știi dacă vrei să depui actele la Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul

Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul anunță admiterea pentru anul academic 2017-2018 la învățămîntul bugetar și cel cu taxă. Dacă ești deja absolvent al studiilor gimnaziale, poți depune dosarul pentru una din specialitățile:

Specialitatea Profilul Durata studiilor
Contabilitate Real 4 ani
Administrarea aplicațiilor WEB Real 4 ani
Programare și analiza produselor program Real 4 ani
Ecologie Real 4 ani
Asistență Socială Umanist 4 ani
Pedagogie Preșcolară Umanist 4 ani
Interpretare Instrumentală Arte 4 ani
Pictură Arte 4 ani

Acte necesare

Candidaţii trebuie să dispună de buletinul de identitate indiferent de vîrstă şi să-l prezinte personal!

  • Buletin de identitate – 3 copii (xerox);
  • Certificat de naștere – 1 copie (xerox);
  • Certificat medical – forma 086-E, eliberat în anul admiterii;
  • Fotografii pentru acte –  6 fotografii 3×4 color;
  • Buletinul de indentitate al unui părinte – 1 copie (xerox);
  • Adeverința de premilitare sau a livretului militar – 1 copie(xerox)-pentru băieți;
  • Actul de studii în original – certificat de studii gimnaziale, diploma de bacalaureat, atestat de studii medii de cultură generală;
  • Adeverință de confirmare – pentru copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, eliberată de organul de tutelă şi curatelă din localitate ori de hotărîrea de judecată;
  • Certificatul despre componența familiei – pentru candidații din familiile cu 4 și mai mulți copii.

Concursul de admitere se desfășoară în perioada: 10 iulie- 08 august. Rezultatele admiterii vor fi afișate atât pe panoul informativ din fața instituției, cât și pe site-ul www.cihcahul.md.

Candidaţii care nu vor trece concursul la locurile bugetare vor fi înmatriculaţi la studii în bază de contract. Taxa anuală de studii pentru elevii care vor fi înmatriculați la studii în bază de contract constituie 5700 lei.

Informații la numerele de telefon: (0299) 4-14-52, (comisia de admitere) (0299) 4-15-30, (0299) 4-14-70, (0299) 4-14-91.

Pentru mai multe detalii poți vedea Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la programe de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară

Îți urăm mult succes!

Ultimele știri:
Articole Populare