4 C
Кахул
miercuri, noiembrie 29, 2023

Admitere 2017. Tot ce trebuie să știi dacă vrei să depui actele la Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul

Drept, administrație publică, filologie și istorie, sau poate economie, inginerie și științe aplicate – sunt multitudinea de domenii pe care le oferă Universitatea de Stat “Bogdan Petriciecu Hasdeu” din Cahul între care poți opta atunci când vrei să dai la facultate.

Aici ai posibilitatea de a îmbrățișa cele mai prestigioase şi solicitate specialităţi, care îţi vor asigura o carieră de succes şi realizarea visurilor de a deveni o personalitate remarcabilă. Dacă vrei să faci studii la Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, mai jos găsești toți pașii necesari pentru ca să ajungi acolo.

Lista programe ciclul I, licență

Nr.

Specialitatea

Forma de învăţământ

Durata studiilor

    1.
Informatică şi matematică
Zi / frecv. redusă
4 / 5
    2.
Limba şi literatura română şi franceză
Zi
4
    3.
Limba şi literatura română şi engleză
Zi
4
    4.
Limba şi literatura română
frecv. redusă
4
    5.
Limba şi literatura franceză şi engleză
Zi
4
    6.
Limba şi literatura engleză şi franceză
Zi
4
    7.
Istorie şi educaţie civică
Zi / frecv. redusă
4 / 5
    8.
Istorie şi geografie
Zi
4
    9.
Pedagogie în învăţământul primar şi pedagogie preşcolară
Zi / frecv. redusă
4 / 5
  10.
Psihopedagogie şi pedagogie socială
Zi / frecv. redusă
4 / 5
  11.
Asistenţă socială
Zi
3
  12.
Administraţie publică
Zi / frecv. redusă
3 / 4
  13.
Business şi administrare
Zi / frecv. redusă
3 / 4
  14.
Marketing şi logistică
Zi
3
  15.
Contabilitate
Zi / frecv. redusă
3 / 4
  16.
Finanţe şi bănci
Zi
3
  17.
Drept
Zi / frecv. redusă
4 / 5
  18.
Informatică
Zi
3
  19.
Inginerie şi management în transporturi
Zi
4
  20.
Inginerie şi management în industria alimentară
Zi
4
  21.
Inginerie şi management în agricultură
Zi
4
  22.
Turism
Zi
3

Perioadele de desfășurare a concursului de admitere

 • Depunerea actelor – (24 – 31 iulie);
 • Afișarea rezultatelor preventive (intermediare) – (până la 02 august);
 • Depunerea de către candidații declarați admiși a actelor în original, semnarea contractelor de studii cu taxă și achitarea taxei de studii pentru semestrul I – (03 – 05 august);
 • Afișarea rezultatelor finale și înmatricularea – (8 august).

Concursul suplimentar, pentru admiterea pe locurile rămase neocupate, se va desfășura în următoarele perioade:

Sesiunea repetată I de admitere:

 • Depunerea actelor- (09 – 15 august);
 • Afișarea rezultatelor preventive (intermediare) – (până la 17 august);
 • Depunerea de către candidații declarați admiși a actelor în original, semnarea contractelor de studii cu taxă și achitarea taxei de studii pentru semestrul I – (18 – 22 august);
 • Afișarea rezultatelor finale și înmatricularea – (23 august 2017).

Sesiunea repetată II de admitere:

 • Depunerea actelor – (23 – 28 august);
 • Afișarea rezultatelor preventive (intermediare) – (29 august);
 • Depunerea de către candidații declarați admiși a actelor în original, semnarea contractelor de studii cu taxă și achitarea taxei de studii pentru semestrul I – (30 august); 
 • Afișarea rezultatelor finale și înmatricularea – (30 august 2017).

Actele necesare pentru înscriere

 • Actul de studii în original;
 • Certificatul medical (tip O86 U);
 • 4 fotografii cu dimensiunea 3 x 4 cm;
 • Extrasul din carnetul de muncă (după caz);
 • Copie de pe buletinul de identitate (paşaportul);
 • Copie de pe livretul militar sau adeverinţa de premilitar. Actele respective vor fi prezentate şi în original pentru a fi comparate cu copiile;
 • Diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane şi internaţionale pe discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei sau de ministerele de resort;
 • Adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă pentru copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan;
 • Certificatele medicale corespunzătoare care indică gradul de invaliditate al candidaţilor sau al părinţilor acestora;
 • Actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au absolvit şcoli cu statut special; certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învăţat în şcoli speciale;
 • Certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberate de organele abilitate;
 • Certificatul despre componenţa familiei (pentru candidaţii din familiile cu trei şi mai mulţi copii);
 • Confirmarea apartenenţei la familii de rromi;
 • Recomandarea direcţiei de învăţămînt a autorităţii administraţiei publice locale sau adeverinţele de la locul de muncă al părinţilor pedagogi pentru înscrierea la concursul de admitere la specialităţile din cadrul domeniul general de studiu Ştiinţe ale educaţiei;
 • Taxa de înscriere la concurs.

Notă: Copiile actelor menționate mai sus, avizate, în baza originalelor, de către Comisia de admitere, se vor anexa la cererea de înscriere la concurs. În cazul în care candidatul la studii intenționează să participe la concursul de admitere doar în instituția dată, acesta poate anexa la cererea de înscriere actele în original.

Taxa anuală de studii pentru anul universitar 2017-2018

Într-un final, alegerea îți aparține. Oricare domeniu în care vei studia, va fi o nouă experiență și pas spre o altă etapă a vieții. Dacă vei face un calcul, cu siguranţă vei înţelege că, urmând studiile la Universitatea de Stat “Bogdan Petriciecu Hasdeu” din Cahul, vei face o economie esenţială de bani şi vei fi mai aproape de cei dragi de-acasă. Îți urăm mult succes! Și nu uita – tu, ești cel mai bun!

Pentru mai multe detalii despre ADMITERE 2017, accesează www.usch.md.

Sursa:usch.md
Ultimele știri:
Articole Populare