0.5 C
Кахул
joi, decembrie 7, 2023

Admitere 2017: Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul a anunțat rezultatele intermediare

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul a anunțat rezultatele intermediare ale Admiterii 2017 pentru candidaţii propuşi spre înmatriculare pe locuri din buget şi pe bază de contract cu taxă, care au depus copiile actelor de studii, în perioada 03-05 august 2017. Rezultatele le găsiți mai jos:

Reamintim că toți candidații urmează să depună actele de studii în original. Cei propuşi spre înmatriculare la studii pe bază de contract cu taxă în perioada 03-05 august 2017, semnează contractul de studii şi achită 50% din taxa anuală. În cazul neprezentării actelor de studii în original la data stabilită, persoana respectivă este scoasă din lista candidaţilor. În cazul refuzului de a semna contractul de studii sau neachitării la data stabilită a 50% din taxă, persoana respectivă este scoasă din lista candidaţilor.

Pe locurile devenite vacante sunt înmatriculaţi următorii candidaţi din lista de admitere pe bază de contract cu taxă, în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs.

Afişarea rezultatelor finale (înmatricularea) va fi pe data de 08 august 2017.

Ultimele știri:
Articole Populare