6 C
Кахул
miercuri, noiembrie 29, 2023

Funcție vacantă de avocat public care să activeze în raza organizației teritoriale Cahul

Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Grantată de Stat (CNAJGS) anunţă concurs de selectare a unui avocat public în raza de activitate a organizației teritoriale Cahul.

La concurs pot participa persoanele care au obţinut dreptul de a practica activitatea de avocat în condiţiile Legii cu privire la avocatură şi au depus dosarul complet de participare la concurs, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Dosarele de participare incomplete nu vor fi examinate de către Comisia de concurs.

Candidatul urmează să depună dosarul de participare la concurs la Oficiul teritorial al CNAJGS în circumscripţia căruia vrea să participe. Acesta trebuie să conțină:

 • cerere pentru participare la concurs cu indicarea localităţii solicitante;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat;
 • avizul Baroului de Avocaţi pentru admiterea avocatului în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat;
 • CV-ul candidatului;
 • scrisoare de motivare;
 • copiile certificatelor de participare a candidatului la sesiuni de instruire profesională pe parcursul ultimului an calendaristic;
 • alte acte pe care candidatul le consideră necesare pentru a demonstra calificarea sa.
 • copiile documentelor prezentate pot fi autentificate sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor. În caz de necesitate, Comisia de concurs este în drept să solicite şi alte acte relevante pe care persoana le deţine.

Data limită pentru depunerea dosarului: 27 aprilie.

Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, avocatul public este persoana care are dreptul de a desfăşura activitate de avocat în condiţiile Legii cu privire la avocatură, admis în baza unor criterii de selectare să acorde gratuit sau parţial gratuit asistenţă juridică calificată din contul mijloacelor destinate acordării asistenţei juridice garantate de stat.

Potrivit anunțului publicat de CNAJGS, avocatul public:

 • desfăşoară activitate de avocat în condiţiile Legii cu privire la avocatură, acordă asistenţă juridică calificată în temeiul Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat conform regulilor stabilite de CNAJGS;
 • acordă asistență juridică garantată de stat fiind obligat să se abțină de la acordarea asistenței juridice calificate pe alte cauze, decât cele pe care a fost desemnat de către Oficiul Teritorial al CNAJGS;
 • are obligația de a prelua lunar numărul minim de cauze stabilite prin Hotărârea CNAJGS.

De asemenea, avocatul public înscris în lista avocaţilor de serviciu va acorda asistenţa juridică de urgenţă, în conformitate cu Regulamentul cu privire la procedura de solicitare şi desemnare a avocatului pentru acordarea asistenţei juridice de urgenţă. Totodată, acesta are obligația de a acorda asistenţa juridică conform programului convenit de comun acord cu Oficiul Teritorial al CNAJGS.

sursa:www.bizlaw.md

Ultimele știri:
Articole Populare