15.8 C
Кахул
duminică, septembrie 25, 2022

La Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul s-a deschis un laborator de Tehnologii Generale în Industria Alimentară

La 13 aprilie 2016, Catedra de Inginerie și Științe Aplicate a organizat deschiderea oficială a laboratorului de „Tehnologii Generale în Industria Alimentară”. La eveniment au participat cadre didactice și studenții Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

Laboratorul respectiv este distinat realizării lucrărilor practice de către studenții specialității „Inginerie și Management în Industria Alimentară” în cadrul disciplinelor:

  • Principii și metode de conservare a produselor alimentare;
  • Tehnologia și control în industria alimentară (panificație, vinificație, industria produselor lactate, berii, conservelor, produselor derivate din carne, uleiului, produselor zaharoase și făinoase);
  • Proiectarea produselor noi.

În cadrul lucrărilor de laborator studenții vor studia: tehnologia de fabricare a produselor alimentare; metode de analiză senzorială a materiei prime, semifabricatelor, produselor finite, care presupune determinarea proprietăților cu ajutorul organelor de simț ale omului, și anume determinarea aspectului, gustului, mirosului, etc.; metode de analiză fizico-chimică a materiei prime, semifabricatelor și produselor finite, care presupune determinarea indicilor de calitate aplicând echipamente, ustensile, vesela de laborator și reactive speciale.

De asemenea, cu ajutorul bazei tehnico-materiale din laboratorul respectiv, studenții pot realiza cercetarea științifică în domeniul tehnologiei produselor alimentare.

Laboratorul de „Tehnologii Generale în Industria Alimentară” este divizat în trei părți:

  • Compartimentul în care se realizează depozitarea și pregătirea materiilor pentru lucrări de laborator;
  • Compartimentul în care se realizează studiul tehnologiei de fabricare a produselor alimentare;
  • Compartimentul în care se realizează studiul metodelor de analiză a calității produselor alimentare.

Laboratorul este dotat cu mobilier nou și echipamente moderne, care permit realizarea lucrărilor practice la un nivel corespunzător. Dintre echipamente din laboratorul respectiv putem numi: malaxor, termastat, dospitor, cuptor convectiv, balanțe digitale, reșouri, etuvă elevtrică, aparate, sticlărie și veselă de laborator, etc.

În cadrul evenimentului a fost realizată de către D-na dr. ing., lect. univ. Ceclu Liliana lecție deschisă la disciplina „Tehnologia și control în indusria conservelor”, la care studenții grupei IMIA 1301 au studiat metode de analiză a calității conservelor din legume și fructe.

Lecția respectivă s-a realizat cu succes. Atât studenții, cât și cadre didactice care au asistat la această lecție au fost impresionați de posibilități noi pe care oferă laboratorul de „Tehnologii Generale în Industria Alimentară” în studierea disciplinelor prevăzute în planul de învățământ pentru specialitatea „Ingineria și Managment în Industria Alimentară”.

sursa: www.usch.md

Ultimele știri:
Articole Populare