0.5 C
Кахул
joi, decembrie 7, 2023

Regiunea Cahul va rămâne fară subdiviziune a achizițiilor publice

Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi avizare autorităţilor publice centrale şi organizaţiilor interesate proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice.

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice este elaborat pentru implementarea prevederilor art. 10 din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 (Monitorul Oficial nr.197-205/402 din 31.07.2015).

Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 a fost elaborată şi adoptată pentru a transpune prevederile Directivelor 2004/18/CE şi 2007/66/CE după cum s-a obligat Republica Moldova prin semnarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte din  27.06.2014, iar potrivit art. 270 alin. 1) lit. a) din acesta, în cadrul reformei instituționale, Republica Moldova este obligată să desemneze un organism executiv responsabil cu politica economică la nivelul administraţiei publice centrale, însărcinat să garanteze o politică coerentă în toate domeniile legate de achiziţiile publice. Acest organism este Agenția Achiziții Publice care va fi responsabilă de facilitarea, coordonarea și punerea în aplicare a Capitolului 8 din Acordul de Asociere şi, respectiv, va îndruma procesul de apropiere treptată de acquis-ul Uniunii Europene a legislației naționale din domeniul achizițiilor publice.

Agenţia Achiziţii Publice este unicul organul de specialitate, constituit în scopul efectuării supravegherii şi controlului corectitudinii desfăşurării procedurilor de achiziţie publică iniţiate de către autorităţile contractante (autorităţile administraţiei publice centrale, locale, autorităţile publice, alte entităţi), iar prezentul proiect de Hotărîre de Guvern, este elaborat ca urmare a reformei instituționale în domeniul achizițiilor ceea ce va duce la întărirea capacităţilor Agenţiei Achiziţii Publice în procesul executării angajamentelor, inclusiv cele internaţionale pe acest segment.

Prezentul proiect reprezintă o premisă pentru instituirea Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor, deoarece numărul de angajați ai Agenției Achiziții Publice se reduce pentru a asigura pe de o poarte numărul necesar de funcționari pentru instituirea noului organ, iar pe de altă parte instituirea noului organ de soluționare a contestațiilor nu va avea ca și efect majorarea numărului de funcționari publici în administrația publică.

Totodată, proiectul de regulament specifică și micșorarea numărului de Servicii teritoriale ale Agenției Achiziții Publice cu prevederea expresă a efectivului-limită a acestora în număr de 14 unități.

În aceste condiții, proiectul asigură cadrul normativ necesar pentru activitatea Agenției Achiziții Publice cu prevederea expresă a misiunii, funcțiilor și atribuțiilor precum și a efectivului-limită a acesteia.

Respectiv, potrivit noului proiect, subdiviziuni teritoriale vor fi doar în Bălți, Orhei, Hîncești, Căușeni și Comrat.

Mai multe detalii despre acest proiect poți vedea AICI.

Ultimele știri:
Articole Populare