0.8 C
Кахул
joi, decembrie 7, 2023

Seminar cu genericul „Registrul Vitivinicol în Republica Moldova” desfășurat la Cahul

Pe data de 14 iunie 2016 la Consiliul Raional Cahul a fost desfășurat seminarul zonal cu genericul: „Prezentarea proiectului Registrul Vitivinicol în Republica Moldova”.

În prezent, Republica Moldova nu îndeplineşte cerinţele, prevăzute de legislaţia moldovenească şi a reglementărilor europene, în domeniul evidenţei şi trasabilităţii produselor vitivinicoe în sectorul vitivinicol. Ca urmare a acestui impediment, exportul de produse vitivinicole pe piaţa ţărilor Uniunii Europene (precum şi pe alte pieţe) este limitat şi, ar putea fi sistat complet.

Necesitatea creării unui sistemului informaţional automatizat “Registrul Vitivinicol al Republicii Moldova” (SIA RVV al RM) este determinată de mai multe premize, printre care principalele fiind:

  • asigurarea trasabilităţii produselor vitivinicole, în contextul asigurării securităţii alimentelor;
  • utilizarea datelor RVV în elaborarea de politici de dezvoltare durabilă a sectorului vitivinicol;
  • posibilitatea evidenţei statistice şi fiscale a potenţialului vitivinicol al Republicii Moldova;
  • armonizarea legislaţiei moldoveneşti cu cea a ţărilor UE, în domeniile de producere, testare, certificare, controlului oficial şi comercializare a produselor vitivinicole;
  • argumentarea unei opoziţii constructive, în cazul unor restricţii politice, la importul în alte ţări, a produselor vitivinicole moldoveneşti.

În scopul elaborării unui SIA RVV al RM, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a semnat un Memorandum de Înţelegere cu Agenţia de Dezvoltare a Statelor Unite (USAID) şi Agenţia de Dezvoltare Cehă (CzDA).

Ca urmare, a fost iniţiat un proiect pentru crearea unui SIA RVV al RM, pentru care donatorii indicaţi mai sus vor aloca cca 1,08 mil dolari SUA (CzDA – 585 800 dolari SUA; USAID – 496 932 dolari SUA).

În implementarea proiectului dat, vor fi implicaţi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, USAID, CzDA, Oficiul Naţional al Viei şi Vinului (ONVV), Agenţia de Consultanţă şi Şcolarizare în Agricultură (ACSA), Institutul Central de Evaluare şi Testare a Agriculturii din Cehia (UKZUZ), etc.

Perioada de implementare a proiectului: 02.04.2014 – 15.01.2017.

SIA RVV al RM va fi elaborat în baza bunelor practici şi în conformitate cu cerinţele UE şi va consta din:

  • Registrul plantaţiilor viticole (SIA RPV) – în care se vor înregistra toate parcelele viticole, care au suprafaţa mai mare de 0,15 ha (plantaţii de producţie-marfă), cu soiuri de struguri pentru vin, cu soiuri de struguri pentru masă, destinate pentru producerea coardelor altoi (plantaţii altoi), destinate pentru producerea coardelor portaltoi (plantaţii portaltoi);
  • Registrul unităţilor vinicole (SIA RUV) – în care se vor înregistra toate unităţile vinicole, care desfăşoară, cel puţin una din următoarele activităţi: fabricare, stocare, comercializare cu ridicata a vinurilor, a produselor obţinute pe bază de must şi a produselor obţinute pe bază de vin.
  • Înregistrarea viticultorilor şi vinificatorilor în Registrului vitivinicol va fi obligatorie, excepţie făcând agricultorii care utilizează strugurii doar pentru consum propriu, fără a-i comercializa.

Cei care nu se vor înscrie în Registrul vitivinicole riscă să le fie aplicate sancţiuni administrative, să nu poată obţine orice tip de subvenţii din fondurile subvenţionării de stat şi chiar să fie în imposibilitate de a-şi comercializa strugurii destinaţi fabricării vinurilor.

Pentru prezentarea acestui proiect Direcţia agricultură şi dezvoltare economică Cahul în comun cu coordonatorul proiectului din RM Cristina Colun, consultanţii ACSA şi-au unit eforturile pentru prezentarea şi implementarea Registrului Vitivinicol, proiect care este lansat în Republica Moldova, organizat pe 14 iunie 2016 în incinta Consiliului Raional Cahul.

La seminar au participat circa 120 agenţi economici şi ingineri cadastrali a consiliilor locale din raioanele de sud a Republicii Moldova, unde au fost puse în discuţie următoarele chestiuni: (conform agendei seminarului).

Ultimele știri:
Articole Populare