0.8 C
Кахул
joi, decembrie 7, 2023

Training în domeniul nediscriminării și egalității de șanse pentru reprezentanții Administrației Publice Locale

Institutul de Politici Publice (IPP) din Republica Moldova împreună cu partenerii săi: Institutul pentru Politici Publice din România, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării din România, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității din Republica Moldova, va organiza un curs de training în domeniul egalității de șanse și nediscriminare.

În acest context, Institutul de Politici Publice din Republica Moldova selectează reprezentanți a autorităților publice locale în calitate de participanți la training.

Una din responsabilitățile principale ale APL-urilor este asigurarea realizării drepturilor și libertăților fundamentale ale tuturor persoanelor în spirit de egalitate și echitate. În temeiul Legii nr. 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalității, toți reprezentanții APL-urilor trebuie să contribuie, în limita competențelor și atribuțiilor care le sunt acordate, la promovarea principiilor nediscriminării și egalității în procesul decizional, cât și la susținerea diversității, toleranței și incluziunii sociale în cadrul comunităților administrate.

Jurisprudența Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE) reflectă că cele mai frecvente cazuri în care s-a constatat faptul discriminării țin de  accesul la bunurile și serviciile disponibile publicului (servicii de asistență medicală și alte servicii de sănătate; de protecție socială; de transport; culturale și de agrement; accesul la clădirile instituțiilor publice și a obiectelor de menire socială), fapt confirmat de 41% din deciziile totale care au fost emise în 2015. Situația este îngrijorătoare și determină necesitatea unor eforturi comune pentru prevenirea și combaterea discriminării în acest domeniu, mai ales în condițiile în care autoritățile publice locale continuă să fie una dintre cele mai de încredere instituții care se confruntă cu necesitățile cetățenilor din Moldova, inclusiv privind accesul la servicii și bunuri publice.

Obiectivele generale ale acestui curs:

 • Consolidarea capacității reprezentanților APL-urilor privind aplicarea legislației în domeniul nediscriminării și asigurării de șanse la nivel local și comunicării publice incluzive;
 • Creșterea nivelului de cooperare între Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității și APL-urile.

Obiectivul specific:

 • Instruirea a 90 de reprezentanți a administrației publice locale.

Aspectele vizate în cadrul cursului:

 1. Conceptul nediscriminării și egalității de șanse conform Legii nr. 121 cu privirea la asigurarea egalității, și altor prevederi legale;
 2. Criterii de identificare a potențialelor cazuri de încălcare a drepturilor membrilor comunității în domeniul nediscriminării și egalității de șanse în procesul decizional, cît și în accesul la bunuri și servicii cu caracter public, prin analiza studiilor de caz vizând cele mai des întîlnite tipuri și forme de discriminare la nivel local;
 3. Responsabilitatea APL-urilor pentru încălcarea cadrului legal existent în domeniul nediscriminării și asigurării egalității de șanse;
 4. Respectarea prevederilor legale de către APL în procesul de prevenire și combatere a discriminării și asigurării egalității de șanse;
 5. Modalități de soluționare a cazurilor de discriminare ce au loc la nivelul comunității;
 6. Modalități de transpunere a regulamentelor, procedurilor și documentelor interne a APL la prevederile Legii nr. 121 privind asigurarea egalității;
 7. Exerciții practice în vederea promovării și adoptării unui discurs public incluziv și unor proceduri incluzive de lucru (simularea unei ședințe, consultări publice, mese rotunde cu membrii comunității).

Profilul candidatelor/candidaților:

 • Reprezentant/ă a/l administrației publice locale care lucrează în mod direct cu documentele interne și/sau care interacționează cu membrii/ele comunității în vederea oferirii unor servicii și/sau bunuri cu caracter public.

Criterii de selecție:

 • Cursanții/cursantele vor fi selectate în baza unei scrisori de motivare. Candidații/ candidatele vor menționa în textul scrisorii modalitatea prin care va contribui la sprijinirea victimelor discriminării sau la diseminarea activă a rezultatelor acestui curs.
 • Scrisorile de motivare vor fi transmise pe adresa maria_stratan@ipp.md, pînă pe data de 15 iulie 2016, ora 17.00.

Aspecte organizatorice:

 • Vor fi organizate trei (3) sesiuni de training, a câte 30 participanți. Fiecare sesiune va dura o zi. Cursanta/ul va fi beneficiara/ul unei singuri sesiuni de training.
 • Cursul este preconizat să înceapă în cursul ultimei săptămâni a lunii iulie 2016 sau la început de luna august 2016. Locul desfășurării sesiunii de training urmează a fi comunicat ulterior.
 • În caz de necesitate, o sesiune de training va fi desfășurat în limba rusă/sau se va asigura traducere simultană în limba rusa. Persoanele care preferă ca limba de comunicare să fie limba rusă, să specifice în textul scrisorii de motivare.
 • Cursul va fi livrat de către Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității din Republica Moldova împreuna cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării din România, și organizat de către Institutul de Politici Publice din Republica Moldova.
 • Costurile de transport și mâncare vor fi acoperite de către organizatorii evenimentului.
 • Alte informații cu privire la sesiunile de training pot fi solicitate prin e-mail la: maria_stratan@ipp.md  sau la numărul de telefon: (0 22) 27 67 85.

Sesiunea de training este organizată în cadrul Proiectului “Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile.”

Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului și cofinanțat de „Fundația Soros-Moldova”.

Sursa:civic.md
Ultimele știri:
Articole Populare